VÅRE TJENESTEOMRÅDER

Medierådgivning

Pressen har makt. Din mulighet ligger i å nå fram med din historie. Den når mange og har høy troverdighet. Eller kanskje du bør holde kjeft?

Medierådgivning omfatter:

Planer og strategier, Medieovervåkning, Medieanalyse, Pressemeldinger, Medietrening og øvelser

Krisehåndtering

En kritisk situasjon kommer alltid uventet, og den melder seg ikke i resepsjonen. Du kan være trygg på to ting; Situasjonen likner lite på den du øvde på sist, og pressen dukker opp raskere enn du aner.

Krisehåndtering omfatter:

Rådgivning, Spørsmål og svar, Mediekontakt, Pressemeldinger, Pressekonferanser

Sosiale medier

Markedet ditt er online. Nå deles nærmest alt. Med alle. Raskere informasjonsutveksling stiller høyere krav til deg.

Sosiale medier omfatter:

Planer og strategier, Foredrag, Rådgivning, Operativ innholdsproduksjon, Digital synlighet

Samfunnskontakt

Myndighetene definerer rammene for din bedrift. Å påvirke politiske prosesser gir deg mer makt.

Samfunnskontakt omfatter:

Planer og strategier, Rådgivning, Målgruppeanalyser, Foredrag, Presentasjonsteknikk, Tekstproduksjon, Arrangementer og taleskriving

Forretningsutvikling

Rådgivere fra utsiden ser ting som dine ansatte ikke får øye på. Du kan best din egen business, men eksterne rådgivere kan løfte deg ytterligere.

Forretningsutvikling omfatter:

Kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan, Ledelse av endringsprosesser, Interessentkartlegging, Utarbeidelse av budskap, SWOT (situasjonsanalyse)

Research

Vissheten overgår troen. Hver dag tas det beslutninger basert på antakelser og gjetninger. Du bør vite bedre. Gode målinger gir bedre beslutninger.

Research omfatter:

Spørreundersøkelser, Datasøk, Intervjuer