Medierådgivning

Pressen har makt. Din mulighet ligger i å nå fram med din historie. Den når mange og har høy troverdighet. Eller kanskje du bør holde kjeft?

Nøkkelord

Planer og strategier, Medieovervåkning, Medieanalyse, Pressemeldinger, Medietrening og øvelser