Research

Vissheten overgår troen. Hver dag tas det beslutninger basert på antakelser og gjetninger. Du bør vite bedre. Gode målinger gir bedre beslutninger.

Nøkkelord

Spørreundersøkelser, Datasøk, Intervjuer